Jump to content

MvdVen

Members
 • Content Count

  216
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

MvdVen last won the day on January 26 2017

MvdVen had the most liked content!

Community Reputation

483 Excellent

About MvdVen

 • Rank
  Advanced Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. 1998 08 14 R Caroline via Merlin Network One (Astra satellite) 2200-0049 Johnnie Walker with Ronan O'Rahilly https://pixeldrain.com/u/b2Q7XEGr
 2. https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157713983258772
 3. Ik ben me al jaren bewust van het probleem dat Leendert aanpakt. Ik word 65 in augustus en ik ben gezond, maar je weet maar nooit. "Maar je hebt een lang gesloten interessegebied", zegt mijn jongere broer niet verkeerd. Enkele jaren geleden heb ik honderden cassettes, zelfgebrande cd's en tapes aan Vincent gegeven en het meeste materiaal is hier in het Radiotrefpunt online geweest. 24.000 foto's werden inmiddels door mij en Hans Knot op Flickr beschikbaar gesteld om te downloaden. Alex ontving honderden VHS-tapes en dvd's, waarvan hij prachtige compilaties publiceert op YouTube. Maar hier bij mij thuis (zie foto’s) vind je nog talloze video's, honderden boeken (een bijna complete collectie over dit onderwerp) en talloze cd's, dvd’s, foto's, posters, kalenders en ook radio's met zeezenders op de scala. Tot slot slaat een server ongeveer 10 terrybytes aan gedigitaliseerde opnames (mp3 en mp4) op, die bovendien op verschillende harde schijven worden geback-upt. Maar wie wil straks, als ik er niet meer ben, echt zo'n uitgebreide collectie overnemen? Bij B&G zullen ze zeggen: alles is al min of meer dubbel en driedubbel beschikbaar (zonder de ene of andere exclusieve rozijn op te merken). Dus ik blijf het mijn vrouw en kinderen vertellen: Geef het later weg aan jongere radiovrienden uit Nederland (ik heb daar ook concrete suggesties). Maar: Ook deze mensen ze zijn allemaal ouder dan 50... Het belangrijkste van onze hobby lijkt mij de vele ontmoetingen met lieve mensen op de vele radiodagen in Amsterdam, Hilversum, Hoek van Holland, Harlingen, Erkrath en in Engeland. Foto's van persoonlijke ontmoetingen met radiovrienden en zeezendermedewerkers. De opnames waar ik het liefst naar luister zijn van mijzelf, omdat ze heel persoonlijke herinneringen oproepen. En zulke gevoelens kunnen nauwelijks geërfd worden... Bovendien zal de muziek waarmee de zeezenders de harten van hun luisteraars hebben veroverd, natuurlijk voor toekomstige generaties bewaard blijven. En daar is de variatie echt enorm, en de smaken zijn gelukkig verschillend. Zelf heb ik bijna 2 decennia lang de voorkeur gegeven aan "Europe's First And Only Album Station - Radio Caroline". Als ik op een dag in een bejaardentehuis met dementie zou moeten leven, zou ik graag willen blijven luisteren naar zulke vertrouwde geluiden die me doen rillen.
 4. Een bijzonder gelukkige Tom Mulder na ontvangst van de Amsterdam Radio Day Award in 2007.
 5. De desbetreffende foto's staan hier, maar Hans is niet zeker of hij dat daadwerkelijk is: Groeten Martin
 6. Giampiero Boneschi - Lucky Day Mede dankzij Ton Schipper zelf is decennia na het gebruik bekend geworden welke tune hij had voor het programma "Tussen wal en schip," dat hij in de jaren zeventig van de vorige eeuw presenteerde op Radio Mi Amigo. Het is afkomstig van de Italiaanse componist, arrangeur en orkestleider Giampiero Boneschi. Het komt van de LP Latin Fever. Intensieve volger van Mi Amigo is Theo van Halsema die ons meldde dat Stan Haag het voor het programma "Tussen wal en schip" dit nummer ook al gebruikte sinds 1 december 1977. Hij presenteerde het slechts twee weken, waarna Ton Schipper de presentatie van het programma van Stan overnam. http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/ZZD/ZZD_5G.shtml
 7. Boekrecensie: Ferry Eden: Mi Amigo - De Vlaamse Tack van de zeezenders Het fenomeen "zeezenders" is al bijna drie decennia geschiedenis. Des te meer boeken over dit fascinerende tijdperk er jaar na jaar verschijnen. Het laatste werk van Ferry Eden valt ongetwijfeld op en is een must voor alle geïnteresseerden. De eerste keer dat ik het in mijn hand hield, had ik het gevoel dat het kerstmis was. Allereerst valt het groter dan A4-formaat positief op. Een harde kaft bevat de 200 pagina’s aan glanzend papier. De tekst, geschreven in het Nederlands, is prettig om te lezen en bevat talloze details. Ferry Eden, een jarenlange medewerker van Mi Amigo en dus een bevestigde expert, heeft vele collega's geïnterviewd en een prachtige caleidoscoop gemaakt van dit spannende verhaal van het Vlaamse radiostation met voornamelijk Nederlandse disc jockeys. We vinden exclusieve bijdragen van bekende persoonlijkheden als Marc Jacobs, Norbert, Ton Schipper, Will van der Steen en Adriaan van Landschoot. Ferry Eden laat geen enkel detail buiten beschouwing, beschrijft de technische aspecten, het schip, de collega's en medewerkers aan land en op zee en legt de geschiedenis van de MV Mi Amigo in het bijzonder in detail vast. Natuurlijk ontbreekt ook het avontuurlijke verhaal van de MV Magdalena niet. Meer dan 500 foto's (vaak in kleur en niet eerder gepubliceerd) geven het geheel zijn bijzondere karakter. In de loop van bijna vijf decennia zijn door mij in mijn boekenkast veel boeken op het gebied van offshore radio verzameld. Ik neem er steeds weer een paar in mijn handen om ze te lezen en door te bladeren, bijvoorbeeld Gerry Bishop's "Offshore Radio". Ferry Eden's nieuwe boek zal daar beslist een van zijn. Bestel hier: http://www.miamigoboek.eu Book Review: Ferry Eden: Mi Amigo - De Vlaamse Tack van de zeezenders The "offshore radio" phenomenon is now almost three decades behind us. More and more books about this fascinating epoch appear from year to year. The latest work by Ferry Eden undoubtedly stands out and is a must for all those interested in the subject. The first time I held it in my hand, I had a feeling like Christmas. First of all, the larger than A4 format stands out positively. A hard cover contains the 200 pages of glossy paper. The text, written in Dutch, is pleasant to read and contains countless details. Ferry Eden, a long-time Mi Amigo employee and thus a confirmed expert, has interviewed many colleagues and created a wonderful kaleidoscope of this exciting chapter in the life of this Flemish radio station with mostly Dutch disc jockeys. We find exclusive contributions by well-known personalities such as Marc Jacobs, Norbert, Ton Schipper, Will van der Steen and Adriaan van Landschoot. Ferry Eden did not leave out a single detail, describes the technical aspects, the ship, the colleagues and employees on land and at sea and records in the history of the MV Mi Amigo in particular detail. Of course, the adventurous story of the MV Magdalena is not missing either. More than 500 photos (many of them in colour and often previously unpublished) give the whole thing its special spice. During the course of almost five decades, many books on offshore radio have accumulated in my bookshelf. I take a few of them into my hands again and again to read and flip through them, for example Gerry Bishop's "Offshore Radio". Ferry Eden's new book will certainly be one of them. Order here: http://www.miamigoboek.eu Buchrezension Ferry Eden: Mi Amigo - De Vlaamse Tack van de zeezenders Das Phänomen "Seesender" ist seit fast drei Jahrzehnte Geschichte. Umso mehr Bücher über diese faszinierende Epoche erscheinen von Jahr zu Jahr. Das neueste Werk von Ferry Eden ragt dabei zweifellos heraus und ist ein Muss für alle Interessenten. Als ich es zum ersten Mal in der Hand hielt, hatte ich ein Gefühl wie Weihnachten. Zunächst fällt das große A4-Format positiv auf. Ein fester Einband umfasst die 200 Seiten Hochglanzpapier. Der in niederländischer Sprache geschriebene Text ist angenehm zu lesen und umfasst zahllose Details. Ferry Eden als langjähriger Mi-Amigo-Mitarbeiter und somit eingefleischter Experte hat viele Kollegen befragt und ein wunderbares Kaleidoskop dieses spannenden Kapitels des flämischen Seesenders mit meist niederländischen Diskjockeys geschaffen. So finden wir exklusive Beiträge bekannter Persönlichkeiten wie beispielsweise Marc Jacobs, Norbert, Ton Schipper, Will van der Steen oder Adriaan van Landschoot. Ferry Eden lässt keine Einzelheit aus, beschreibt die technischen Aspekte, das Schiff, die Kollegen und Mitarbeiter an Land und auf See und hält besonders detailliert die Geschichte des Sendeschiffs MV Mi Amigo fest. Auch die abenteuerliche Geschichte der MV Magdalena fehlt natürlich nicht. Mehr als 500 Fotos (viele davon in Farbe und häufig bislang unveröffentlicht) geben dem Ganzen die besondere Würze. In meinem Bücherregal haben sich im Laufe von fast fünf Jahrzehnten viele Bücher zum Thema "offshore radio" angesammelt. Wenige davon nehme ich immer wieder in die Hand, um aufs Neue darin zu lesen und zu blättern, so etwa Gerry Bishop's "Offshore Radio". Das neue Buch von Ferry Eden wird ganz gewiss dazu gehören. Bestellen kann man hier: http://www.miamigoboek.eu
 8. Axel kwam na de Caroline week inderdaad nog een keer terug. Groet Martin
 9. Rond Pinksteren 2019 is het alweer 14 jaar geleden dat het stuk maritieme historie de haven van Harlingen binnenliep. In die 14 jaar is ongelooflijk veel tot stand gebracht, maar is de conclusie ook dat er nog erg veel werk in het verschiet ligt. De drijvende schoenendoos die in Harlingen aankwam was, om als disco te fungeren in Rotterdam, van allerlei zaken voorzien die er niet op thuishoorden en van veel eigenlijk onmisbare onderdelen ontdaan. De kleur was zo verschoten dat ze eerder roze dan rood leek en de kwalificatie “schip” was ver te zoeken. Door de inzet van vele vrijwilligers is door de jaren nagenoeg alle onnodige ballast verwijderd en zijn veel van de verdwenen onderdelen teruggeplaatst. Generatoren zijn geinstalleerd, de ankerlier hersteld en zelfs het meest in het oog springende onderdeel, de vuurtoren, werkt weer. Gedurende vele jaren kon het schip “drijvend” gehouden worden door inkomsten die afkomstig waren van de verhuur van faciliteiten aan verschillen de radiobedrijven die van de zenders en/of de studio’s gebruik maakten. Regelmatige projecten waarbij het schip op de Waddenzee voor anker ging, brachten de rest van het benodigde geld binnen. Doordat het radiolandschap de laatste 10 jaar ingrijpend is veranderd, zijn de inkomsten van radio-uitzendingen sterk teruggelopen. Zoals de titel van dit artikel al zegt, als het getij verloopt verzet men de bakens. De stichting “Vrienden van het Lichtschip” heeft nu de wereld aan het veranderen is ook besloten voor meerdere ankers te gaan liggen om de continuïteit van het schip te waarborgen. Een groot aantal mensen heeft in de loop der jaren bij de stichting aangegeven dat ze het schip een warm hart toedragen, maar niet in de gelegenheid zijn actief vrijwilligerswerk op te pakken. Vanaf nu is er de mogelijkheid om donateur te worden van de stichting “Vrienden van het Lichtschip”. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar lichtschip@home.nl. Je krijgt dan een bericht retour met informatie over hoe een en ander werkt. Nog makkelijker is even naar de website www.radiolichtschip.nl te gaan en op de knop “Doneren” te klikken. Om praktische redenen is het minimumbedrag bepaald op € 20,- per jaar, maar meer mag natuurlijk. Zodra de verblijven aan boord zijn opgewaardeerd wordt onder de donateurs elk jaar een aantal overnachtingen aan boord van het schip verloot en bij evenementen van de stichting geeft het donateurschap recht op korting.
 10. "Stand by for Henry Morgan at 1 o'clock" ??
 11. Juul, het gaat hier om exact 74 verschillende foto's die door het Nationaal Archief als "beschikbaar" gekentekend werden. Dat betekend: "De persoon die deze akte aan een werk heeft verbonden heeft het werk toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan. Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden." Nog veel meer foto's zijn in tegendeel "niet beschikbaar" of moeten worden betaald ("winkelwagen"). Dat laatste gelt ook voor het meergemelde foto met Tineke en Gerald de Vries.
 12. Klik hier voor 38 foto's: In memoriam Ron West (Radio Monique) [*1961 †2019]
 13. Het REM-eiland (1964) bron: Nationaal Archief Klik op het foto:
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.