Jump to content
Piet van der Vooren

Langer uitzenden op 1395 kHz

Recommended Posts

Agentschap Telecom heeft de houders van een laagvermogen-middengolfvergunning voor de frequentie 1395 kHz laten weten dat er voortaan mag worden uitgezonden van 23.00 tot 20.00 uur. Tot nu toe was dat alleen tussen zonsopgang en zonsondergang toegestaan. De reden van de verruiming van de uitzendtijden is dat de Albanese zender die ook gebruik maakt van 1395 kHz alleen uitzendt tussen 20.30 en 22.45 uur. De huurder van de Albanese zender, Trans World Radio, zal overigens de uitzendingen op deze frequentie per 1 januari aanstaande staken. Agentschap Telecom is nog in overleg met Albanië om te kijken wat er daarna met deze zender zal gaan gebeuren. Mogelijk dat na 1 januari een verdere verruiming van de uitzendtijden mogelijk zal zijn, zo laat Agentschap Telecom aan de vergunninghouders weten.

 

Piet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

vrees dat hier wat door elkaar loopt. Albanië gebruikt 's avonds deze zender voor Albanese programma's. Zeg maar een soort wereldomroep. TWR is een christelijke organisatie die vaak uitzond naar west Europa via o.a Monte Carlo. Wanneer die club op 1395 kHz zit weet ik niet. Nooit gespot. Het zou dus eventueel in de ochtend uren of overdag kunnen zijn.dan alleen is te verklaren waarom het hier niet te horen is. Maar toen ik twee jaar geleden in Albanië was hoorde ik daar ook overdag niets op 1395......ra ra ra... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat klopt niet, Louis. De internationale uitzendingen van Radio Tirana, de Albanese wereldomroep, zijn al vele jaren geleden stopgezet. Sinds die tijd, nu ongeveer zo'n jaar of twintig, huurt Trans World Radio de zender in Albanië 's avonds voor haar uitzendingen naar voornamelijk Oost-Europa. Die uitzendingen vonden aanvankelijk plaats tussen 20.00 en 23.00 uur, en tegenwoordig tussen 20.30 en 22.45 uur. Omdat gebruik wordt gemaakt van een zender met zeer hoog vermogen (1000 kW), is de frequentie 1395 kHz tijdens deze uitzendingen onbruikbaar in Nederland. Daarnaast zijn indertijd afspraken gemaakt tussen Albanië en Nederland dat beide landen deze frequentie niet gelijktijdig zouden gebruiken. Dit om storingen aan elkaars uitzendingen te voorkomen. Vandaar dat de laagvermogen-middengolfzenders die in ons land een vergunning hebben gekregen voor 1395 kHz tot nu toe uitsluitend tussen zonsopgang en zonsondergang mochten uitzenden. Dat wordt nu dus aangepast, zo heeft Agentschap Telecom aan de vergunninghouders laten weten.

 

Overigens stopt TWR per 1 januari met het huren van de zender in Albanië. De kans bestaat dus dat er op termijn in ons land 24 uur per dag kan worden uitgezonden op 1395 kHz.

 

Overdag is de zender in Albanië inderdaad niet in gebruik.

 

Luister 's avonds maar eens tussen 20.30 en 22.45 uur naar deze frequentie. Je kunt het knalharde signaal van TWR niet missen! :exclamation:

 

Piet.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuten geleden zei Piet van der Vooren:

Luister 's avonds maar eens tussen 20.30 en 22.45 uur naar deze frequentie. Je kunt het knalharde signaal van TWR niet missen! :exclamation:

 

Piet.  

 

Een simpele radio met ferrietantenne is voldoende :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

De Stichting Vooren Media heeft aan Agentschap Telecom laten weten dat ingestemd kan worden met het voornemen om de uitzendtijden op 1395 kHz te beperken tussen 23.00 en 20.00 uur, met uitzondering van de zomermaanden als de zonsondergang later plaatsvindt dan 20.00 uur. Dan zou het latere tijdstip van de zonsondergang aangehouden moeten worden, zoals nu geldt. Dit met het oog op de propagatie van het signaal vanuit Albanië.

 

Het bovenstaande is uiteraard niet meer van toepassing indien de uitzenduren van de Nederlandse laagvermogen-zenders op 1395 kHz verruimd zouden worden tot 24 uur per dag.

 

Piet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik geloof geen bal van die afspraken tussen NL en ALB Laat maar eens zien!

Indertijd zijn er afspraken genaakt tussen Veronica NieuwsRadio en Trans World Radio.

Ik heb die afspraken met TWR bevestigd toen ik de frequentie had en R10 er gebruik van ging maken.

 

Het is een onzin verhaal en die beperking slaat nergens op, idee AT, ingegeven door ???

Overigens kan je natuurlijk nooit met 25 W de 1000 kW van Albanie storen, behalve in Ned zelf. Maar de TWR programma's zijn gericht op heel andere landen en niet op NL

 

Voor andere NL frequenties die gedeeld worden met buitenland, en dat zijn alle, geldt een dergelijke afspraak niet.

 

Kortom, allemaal flauwekul (en je snap waarom ik frequenties kwijtraak)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Afgelopen zomer zijn wij op bezoek geweest bij het Nederlandse kantoor van Trans World Radio in Barneveld, nadat een vergunning voor laagvermogen-middengolfomroep aan ons was verleend voor het gebruik van de frequentie 1395 kHz. Ook wij wilden wel eens weten wat nu precies die afspraken tussen Nederland en Albanië over het gebruik van deze frequentie inhielden. Daar hebben we inzage gehad in vrijwel alle nog beschikbare stukken hierover, zoals correspondentie tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de dienst Radiocommunicatie (de voorloper van Agentschap Telecom), Trans World Radio en de Albanese administratie. Ook kregen we krantenartikelen te zien waaruit bleek dat met name de fractie van de RPF (de voorloper van de ChristenUnie) zich in de Tweede Kamer hiermee heeft bemoeid, alsmede toenmalig minister Annemarie Jorritsma (VVD).

 

De afspraak tussen Nederland en Albanië bestaat wel degelijk, zo is ons gebleken, al heeft Nederland in alle correspondentie richting Albanië wel steeds het standpunt ingenomen dat ons land net zoveel recht had op het gebruik van de 1395 kHz als de Albanezen. Dat was immers zo geregeld tijdens de in 1975 in Gèneve gehouden conferentie over de verdeling van de middengolffrequenties. Albanië heeft indertijd echter niet deelgenomen aan deze conferentie, waardoor het probleem is ontstaan. Alleen om storingen aan elkaars uitzendingen te voorkomen is toen een puur praktisch gentlemen's agreement gesloten, waarin werd afgesproken dat Nederland geen gebruik van de frequentie 1395 kHz zou maken als de zender in Albanië 's avonds met internationale uitzendingen in de lucht zou zijn. Dat was toen tussen 20.00 en 23.00 uur. Dat zou ook weinig zin hebben, want het signaal van de Albanese zender is in ons land zo sterk dat het een Nederlands signaal zeer sterk zou storen. Dat is in het verleden ook wel gebleken.

 

De situatie rond de 1395 kHz is voor ons in ieder geval helder. Wij hebben de bewijzen gezien, en zijn ons bovendien bewust van de ontstaansgeschiedenis van dit 'probleem'. Daarom hebben we er ook meer begrip voor.

 

Wij gaan uit van de feiten en proberen - met de laatste ontwikkelingen rond het gebruik van de 1395 kHz in het achterhoofd - om deze frequentie zoveel mogelijk beschikbaar te krijgen voor de laagvermogen-middengolfomroepen in ons land. Daarbij is ons gebleken dat ook Agentschap Telecom hierin welwillend is.

 

Dat anderen hier andere ervaringen mee hebben hoeft niet per se aan Agentschap Telecom te liggen, zo is ons in de loop der tijd gebleken.

 

Piet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als TWR toch stopt, kunnen we die zender dan niet 24/7 huren?

Misschien nog goedkoper ook dan zelf met een paar Wattjes .......

Diesel kost daar € 0,17 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plus de kosten voor de complete renovatie van het zendstation...

 

De boel verkeert daar in slechte staat, en er is geen geld om het op te knappen. Dat is ook de reden dat RTSH, de publieke Albanese omroep die eigenaar is van het zendstation, de huur aan Trans World Radio per 1 januari heeft opgezegd. Ik verwacht dat het hele zendstation op termijn zal worden ontmanteld.

 

Piet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now • Doneer

  Support the Radiotrefpunt
  We appreciate all donations!

  Donate Sidebar by DevFuse
 • Recently Browsing

  No registered users viewing this page.

 • Member Statistics

  • Total Members
   4,310
  • Most Online
   2,923

  Newest Member
  Roger Hachez
  Joined
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy and We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.