Spring naar bijdragen

Recensie

  • artikelen
    3
  • opmerkingen
    0
  • weergaven
    1039

Auteurs van dit blog

Voer dit blog

Berichten in deze blog

 

Recensie: Life and Death of a Pirate

Het was in 2014 dat deel 1 van de triology ‘Life and Death of a Pirate’ uitkwam en ruim drie jaar later liggen alle drie delen, samengebonden in een prachtig boek op de tafel om te worden gerecenseerd. Een boek over het persoonlijke leven van Reginald Calvert en zijn familie, het leven in de muziekindustrie en niet te vergeten zijn betrokkenheid binnen de zeezenderwereld in de eerste helft van de jaren zestig van de vorige eeuw. Susan Moore is de dochter van Reginald en Dorothy Calvert en heeft de triologie als een roman geschreven met daarin vooral het ware en tevens trieste verhaal. Reginald was een persoon die tal van beroepen heeft gehad, van snoepverkoper, radio en televisiemonteur, het runnen van ballroomdances, managen van vele popgroepen en het runnen van een radiostation tot het moment hij slachtoffer van concurentie werd.   Vaak was Reginald in zijn manier van werken snel verveeld en pakte hij weer iets nieuws aan waarna zijn vrouw de brokken mocht ruimen. Susan gaat dan ook in het boek niets uit de weg. Ze verhaalt over de toch wel dominante houding van een man die eigenlijk zijn vrouw geen ruimte gaf. Als voorbeeld noem ik het gegeven dat Dorothy het beste voor het gezin voorhad en graag een betere woning wenste. Er viel niet over te praten. In zijn getrouwde jaren blijkt Reginald diverse verhoudingen te hebben gehad die hij heel goed kon afschermen totdat hij na een verhouding van ruim 3 jaren met de door hem begeleidde zangeres Carol met de billen bloot diende te gaan daar hij het niet langer verzwijgen kon tegenover zijn vrouw Dorothy. Het betekende een gescheiden leven gedurende een aantal weken maar hij werd weer in genade aangenomen.   Calvert kocht een enorm groot huis ‘Cliffton Hall’ deels voor de familie en deels de jongens van zijn band onder te kunnen brengen en niet veel later hoorden ze dat het oude huis geheel was afgebrand inclusief de ruimte was Dorothy haar eigen bedrijf runde. Ze ging zich intensiever bemoeien met de management en meer rond de groepen van Reginald.   Deel 1 van het boek gaat verder voornamelijk over de tijd dat Reginald en Dorothy zich vooral bezig hielden met het managen van de diverse beatgroepen en het organiseren van ballroomdances op diverse locatie in een deel van zuid- en midden Engeland. Uiteraard met veel leuke herinneringen, problemen met leden van de groepen, uit de hand lopend vuurwerk en pogingen tot het maken van hits. Niet te vergeten dat Reginald er in slaagde zijn groepen ook deels onder te brengen met contracten in Duitsland en hij nieuwe groepen contracteerde die later grote naam en faam zouden maken, zoals Screaming Lord Sutch, The Fortunes en Pinkerton’s Assorted Colours. Dit alles op een heerlijke en soepellopende manier beschreven over de periode die liep tot en met 1963. Uiteraard komt de oprichting, samen met Terry King, van King’s Agency – gevestigd in 7 Denmark Street – aan bod.   Laten we eens kijken wat er in deel 2 van het boek zoal valt te beleven. Bijvoorbeeld werd op 21 maart, de dag voor Pasen, in Loughborough een eigen club geopend in een voormalige bioscoop en het leek erop dat de financiële situatie van de Calvert’s de goede kant op kon gaan. Bovendien werd een nummer, van The Fortunes, plotseling intensief gedraaid op een nieuwe radiostation, Radio Caroline. Reginald die er altijd van had gedroomd een eigen radiostation te kunnen beginnen, werd diverse malen door Dorothy gewaarschuwd dat ze daarvoor geen geld hadden, maar Reginald ging, als zo vaak, zijn eigen gang om zijn vrouw en zakelijk partner later de puinhoop te laten opruimen. Hij had daarbij een maatje gevonden in een van zijn artiesten, David Sutch, waarmee hij vele uren sprak over het onderwerp ‘Pirate Radio’  en ondanks de waarschuwingen van Dorothy zijn eigen wil doorzette en een stunt samen met David Sutch bedacht dat leidde tot veel publiciteit en bovendien een radiostation met vooral veel muziek van David Sutch en zijn begeleidingsgroep The Savages.   Wat volgt waren twee boottochten vanuit South end on Sea, waarbij Reginald ondermeer op de eerste tocht, zeer tegen de zin van Dorothy, beide dochters meenam die behoorlijk zeeziek enkele uren later terugkwamen. Niet veel later zou Reginald andermaal de zee op gaan voor inspectie van Knock John Towers en Shivering Sands, de Maunsel Towers die in opdracht van de overheid in de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd en geplaatst. Een ideaal onderkomen voor een radiostation. Een derde boottocht, vanuit het centrum van London via de Theems naar internationale wateren was met de MV Cornucopia om het toekomstige radiostation Radio Sutch te promoten.   Vanaf dat moment, op pagina 182 van het uitermate interessante en zeer goed leesbare boek ‘Life and death of a pirate’ van Susan K. Moore begint het radioavontuur van Reginald Calvert dat uiteindelijk zijn dood zou betekenen. In de daarop volgende hoofdstukken wordt je door de geschiedenis van Radio Sutch en Radio City en nog eens 300 pagina’s heengetrokken en leest het verhaal alsof het gisteren allemaal gebeurd is. Zondermeer is dit boek de moeite van het aanschaffen waard en is in mijn gedachte het beste boek dat sinds jaren op het gebied van de geschiedenis van de zeezenders is gepubliceerd.   Life and Death of a Pirate Auteur: Susan K. Moore 474 pagina’s; rijkelijk geïllustreerd Hard gebonden ISBN 978-0-9515116-6-4 Fillongley Publications CV7 8PB http://www.susan-moore.co.uk/books-by-s-k-moore.php https://www.amazon.co.uk/LIFE-DEATH-PIRATE-S-Moore/dp/0951511661/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1513023116&sr=1-12&refinements=p_27%3AK.+Moore           Hans Knot, december 2017.        

hans knot

hans knot

 

Recensie: Prachtig boek over geschiedenis files en de radio

Recentelijk zat ik in de avonduren, het dient zo rond 7 uur te zijn geweest, in de auto en werd mij, via de verkeersinformatie op Sky Radio, verteld dat er nog 25 files waren te melden met in totaal een behoorlijk aantal kilometers dat ver boven de 200 uit ging. We reden op een industrieterrein aan de rand van de stad Groningen, waar het verkeer ook regelmatig vast zit als gevolg van het totaal ombouwen van de ringwegen die de meest noordelijke stad van Nederland dient te bevrijden van een groot aantal stoplichten en bovendien een verdere doorstroming van het verkeer, zonder al te veel filevorming, dient te bevorderen.   In gedachten zat ik opeens in de jaren zestig van de vorige eeuw, ja meer dan een halve eeuw geleden. We spraken nog deels over Rijkswegen en autowegen want snelwegen was hier en daar slechts een nieuw goedje te noemen. Maar ook toen was er al sprake van filevorming want de foto’s die destijds in de kranten en tijdschriften verschenen, voorstellend de volle rijkswegen, staan me nog goed bij. En de geschiedenis van de files gaat nog veel verder. Recentelijk is er een handig boekwerkje verschenen van de hand van Rob Wilson, die ons vorig jaar met de de roman ‘De mediamaker’ verraste. Wilson, gelouterd als televisie- en radioman, heeft dus duidelijk ook iets van de files via radio in de loop der decennia meegekregen en neemt ons in zijn nieuw boek: ‘De geschiedenis van de file….maar wordt de file ooit geschiedenis?’ mee naar tal van historische feiten.   Direct schudt hij de lezer wakker wanneer hij meldt dat voordat maar een ‘voiture’ op de weg was er in het verre Amerika al vaak sprake was van filevorming middels de meer dan 100.000 trekpaarden, die werden ingezet om de bevolking van New York te bevoorraden. Zo maar een van de vele weetjes die er voorbij komen. Weet je bijvoorbeeld dat de eerste verkeersopstopping, zoals een file ook wel werd genoemd, ontstond in Nederland in het jaar 1955 bij het verkeersplein Oudenrijn in Utrecht en dat de eerste radiostudio voor het brengen van informatie over het weer en later de verkeersfiles in 1964 bij de ANWB al werd ingericht?   De ouderen onder de lezer herinneren zich natuurlijk het regelmatig schakelen naar de politieverkeerscentrale in Driebergen, van waaruit deskundigen ons via de publieke radio informeerden over de situatie op de wegen. Wilson besteedt een apart hoofdstuk aan het ontstaan van de autosnelwegen en vertelt waarom de eerste geregistreerde file ooit is ontstaan. Natuurlijk komen de speciale Porches als ook de Cesna’s voorbij in het verhaal, om een indruk te kunnen krijgen over de situatie op Rijkswegen.   Via vraaggesprekken met ondermeer Rob van Rees – wie herkent de naam niet – wordt dieper ingegaan op de verkeersinformatie die er via de omroepen werd gebracht en hoe er door sommige omroepmedewerkers werd gesjoemeld met te brengen informatie. De nodige grappen en grollen worden niet overgeslagen terwijl er in het boek ook ruimte is voor de verkeersdeskundigen inzake fileproblematiek.   Wie herinnert zich nog de tijd van de vele telefoonnummers waar achter een bepaalde service zat? Zo kon je een nummer draaien waar je voor 50 cent steeds op de hoogte werd gehouden van alle beschikbare verkeersinformatie. Het boek: ‘De geschiedenis van de file….maar wordt de file ooit geschiedenis?’ zit vol met leuke wetenswaardigheden en is dermate goed samengesteld dat het heel moeilijk is het snel even weg te leggen. Zondermeer een pakkend verhaal voorzien van talloze nuttige en leuke illustraties. Ook wordt de lezer geattendeerd op handige internetsites en historisch beeldmateriaal, terwijl de geschiedenis van het rekeningrijden ook voorbij komt.   Zeker dient ook te worden vermeld dat Wilson nog eens terug haalt dat er ooit een ‘Grote Anti-File Boek’ door ontevreden Nederlanders werd samengesteld en aangeboden aan de toenmalige minister voor Verkeer en Waterstaat, Neelie Smit-Kroes. Prachtige voorbeelden uit dat boek nam de auteur mee in zijn publicatie. Ook het hoofstuk over het eventueel geschiedenis worden van de file is zondermeer de moeite van het lezen waard.   Ik raad je aan het snel aan te schaffen en minder ergernis te krijgen als je weer eens in de vele kilometers file staat.   Wilson, Rob De geschiedenis van de file….maar wordt de file ooit geschiedenis?   96 pagina’s rijkelijk geïllustreerd Uitgeverij B for Books B.V., Maartensdijk 2017 ISBN: 9789461550354   Prijs 16,95 www.b4books.nl         Hans Knot, 28 november 2017

hans knot

hans knot

 

Boekrecensie: Radio Guide

Boem, en het lag plotseling en onverwacht op de deurmat; een nieuwe publicatie van de hand van Ing. Klawitter en Ing. Siebel en een team van medewerkers die ons ditmaal onder de titel Radio Guide 2018/19 een kleurklank aan radioinformatie voorschotelen als het gaat om het radiobeleven van over onze oosterlijke grens: Duitsland.   En niet dat het alleen voorbestemd is als publicatie voor de Duitse luisteraars maar zeker ook voor de fervente radioluisteraars in de aangrenzende buurlanden als Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Radio verzorgd via FM, DAB en kabelnetwerken worden  uitgebreid belicht, evenals de vorm van radiomaken die via satelliet en internet wordt verspreid. Uiteraard zijn er de opsommingen van diverse frequentielijsten worden de diverse radio-organisaties uitgebreid in de spotlight gezet, waarbij het dikke, maar toch goed hanteerbare, boekwerkje een aanvang neemt met het belichten van de zogenaamde publieke omroeporganisaties die tot in detail worden belicht.   Dan doel ik op bijvoorbeeld de ARD, de ZDF, de Deutschlandfunk, de Mitteldeutscher Rundfunk, de WDR en soortelijke organisaties. In deze editie van Radio Guide 2018/2019 ook ruimte voor een overzicht van de private radiostations in diverse deelstaten of grote steden actief zijn. Naast de standaard, in deze publicatie terugkerende rubrieken, is er ook ruimte voor verhalen.   Zo is er een interessante spotlight gericht op Sabine Töpperwien, die al meer dan dertig jaar met vreugde de verslaggeving van voetbalwedstrijden vanuit stadions als die van Dordmund, Schalke ’04, Leverkussen en meer via de radio brengt. Wat voor Nederland Han Hollander voor de radio betekend heeft als eerste verslaggever van voetbal via de radio was zondermeer Bernhard Ernst voor de Duitse radio van grote betekenis. Ernst, die zijn loopbaan in 1920 als sportjournalist begon. Daarnaast studeerde hij ook nog en zou in 1922 promoveren op het thema ‘sportjournalistiek en sportverslaggeving specifiek gericht en bericht inzake West Duitsland’. Aan hem wordt in Radio Guide ondermeer ook een apart hoofdstuk gepubliceerd. Ter illustratie is een aantal echt historische foto’s geplaatst terwijl er in de stad Münster zelfs een straat naar hem werd vernoemd. Han Hollander kreeg een gedenkplaat in zijn geboorteplaats Deventer.   De hoofdmoot is de duik die de samenstellers hebben genomen in de radioscene in de deelstaat Sleeswijk-Holstein, terwijl ook genoeg andere artikelen voorbij komen over de radio-organisaties die elders hun activiteiten verspreiden. Hoewel slechts op 1 1/3 pagina, aangezien er simpelweg veel minder te vermelden is dan in het verleden, wordt ook de broodnodige informatie verstrekt omtrent de nog enkele activiteiten die via AFN (American Forces Network) in Duitsland worden gedaan via de radio, hoewel het aantal uren dat de regionale uitzendingen worden verzorgd steeds spaarzamer worden.   In het kort wordt ook stil gestaan bij radio vanuit de omringende landen, zoals eerder genoemd maar ook Denemarken, Liechstenstein, Polen en Tsjechië horen zeker vermeld te worden waarbij er een apart artikel is terug te vinden  over Radio L uit Liechtenstein, het land dat nooit een open zee had maar toch een marineonderdeel in het leven riep zodat Capital Radio onder Liechtensteinse vlag in internationale wateren actief kon zijn. Misschien een interessant historisch onderwerp om in een volgende editie te publiceren.   Al met al de moeite waard om dit jaar je eigen editie van Radio Guide te bestellen via www.vth.de   Radio Guide Alles über Rundfunksender und Radiohören in Deutschland. Ausgabe 2018/19   Chefredactie: Ing. Gerd Klawitter en Ing. Wolf Siebel Lektor: Jens Klawitter. 448 pagina’s geillustreerd ISBN 978-3-88180-897-2 Siebel Verlag, vth Baden Baden, 2017. Prijs: Euro 24,90.           Hans Knot, 18 november 2017

hans knot

hans knot×

Belangrijke informatie

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid, en We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.